Last ned som PDF

310 sider

5.29 MB

Forsiden av dokumentet Ansettelsesforhold i staten

Forhåndsutredning

Ansettelsesforhold i staten Rapport fra Tjenestemannslovutvalget

Tjenestemannslovutvalget (utvalget) ble oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. februar 2015. Et samlet utvalg fremmer forslag til ny lov om ansettelsesforhold i staten. Lovforslaget bygger på ulike hensyn. For det første er det viktig at befolkningen har tillit til forvaltningen og statsansatte. Derfor må behandlingen av ansettelser og opphør av ansettelsesforhold i staten være betryggende og inngi tillit. For det andre bør reglene understøtte behovet for god og effektiv virksomhetsstyring for derved å sikre best mulig tjenestetilbud til befolkningen. For det tredje bør ansatte i staten fortsatt ha et sterkt stillingsvern. De ulike bestemmelsene må ses i sammenheng. Dette gjelder eksempelvis utvalgets forslag om å foreta en betydelig innstramming i adgangen til midlertidig ansettelse og adgang til oppsigelse når dette er tilstrekkelig saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Utvalget er av den oppfatning at lovforslaget er balansert og at dette er regler som kan stå seg over tid

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Ingeborg Moen Borgerud mfl

Språk

norsk