Last ned som PDF

55 sider

1.72 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Kartlegging

Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Norske myndigheter har besluttet å gi støtte til den pågående justisreformen i Ukraina. Justisdepartementet, i enighet med Utenriksdepartementet, har etablert et team med deltakere fra Justisdepartementet, ulike deler av rettskjeden og Norad for å kartlegge hvordan dette kan organiseres på best mulig måte, i lys av behovene i Ukraina og hvilke ressurser Norge har til rådighet. Teamet har gjennomført to besøk til Ukraina, til Kyiv og Kharkiv, i mai og juni 2015. I tråd med mandatet ble det gjennomført en rekke møter med relevante aktører fra justissektoren, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn. Rapporten baseres på disse møtene, i tillegg til noe skriftlig dokumentasjon. Norad har hatt et hovedansvar for å skrive rapporten.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275487702