Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Ukategorisert

Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Norske myndigheter har besluttet å gi støtte til den pågående justisreformen i Ukraina.Justisdepartementet, i enighet med Utenriksdepartementet, har etablert et team meddeltakere fra Justisdepartementet, ulike deler av rettskjeden og Norad for å kartleggehvordan dette kan organiseres på best mulig måte, i lys av behovene i Ukraina og hvilke ressurser Norge har til rådighet.Teamet har gjennomført to besøk til Ukraina, til Kyiv og Kharkiv, i mai og juni 2015. I tråd med mandatet ble det gjennomført en rekke møter med relevante aktører fra justissektoren, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn. Rapporten baseres på disse møtene, i tillegg til noe skriftlig dokumentasjon. Norad har hatt et hovedansvar for å skrive rapporten.

Publisert

Eier

NORAD

Språk

norsk

ISBN

9788275487702