Last ned som PDF

86 sider

2.31 MB

Forsiden av dokumentet Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving

Studie

Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, studieforberedende utdanningsprogram Vg

I forskningsprosjektet ARK&APP (2013–2015) blir det gjennomført to kvantitative og 12 kvalitative casestudier. Lærerens valg og bruk av læremidler og læringsressurser samt elevenes valg av læringsressurser er sentralt i prosjektet. Denne caserapporten beskriver vurdering for læring i engelsk på en videregående skole, studieforberedende studieretning, og tar opp følgende problemstillinger: 1) Hvordan benyttes læremidlene i undervisningsopplegget? 2) Hvilken funksjon har bruken av læremidlene i interaksjonen mellom lærer og elever? 3) Hvordan bidrar bruk av læremidlene til engasjement og læring hos elever?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Anders Mørch og Irina Engeness

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788256970148

Tema

utdanning og forskning