Last ned som PDF

54 sider

1.47 MB

Forsiden av dokumentet Utdanning og arbeidsmarkedet del 2

Studie

Utdanning og arbeidsmarkedet del 2 Kilder til kunnskap

Rapporten er utarbeidet av Kunnskapsdepartementets Prosjekt om fremtidige kompetansebehov. Rapporten omtaler tall- og analysegrunnlaget som brukes i kartleggingen av kompetansebehovene i dag og i fremtiden.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Forfatter

Eivind Heder mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv utdanning og forskning

Nøkkelord

Kompetansebehov

Virkemidler

kompetanse/rekruttering