Last ned som PDF

6 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO

Evaluering

Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO Andre oppfølgingsrapport

Dette er avsluttende rapport om forebygging av korrupsjon i Stortinget, domstoler og påtalemyndighet i Norge utarbeidet av Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Europarådets antikorrupsjonsorgan

Språk

norsk

Tema

lov, rett og beredskap

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

etterlevelse