Last ned som PDF

106 sider

1.12 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsengasjert ungdom

Kartlegging

Samfunnsengasjert ungdom Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo

Denne rapporten er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Rapporten tar for seg ungdom i Oslo sin deltakelse i frivlillige organisasjoner og politiske aktiviteter. Studien bygger på den omfattende spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2015, som involverer mer enn 24.000 ungdommer fra 8. klasse på ungdomskolen til 3. trinn på videregående i hovedstaden.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Guro Ødegård og Audun Fladmoe

Språk

norsk

ISBN

9788277635521

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Frivillighet