Last ned som PDF

24 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Studie

Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Boligmarkedet består av eide og leide objekter. Fordi begge typer objekter kan tilfredsstille de samme behovene for boligkonsum antas de ofte å være nære substitutter. Dette notatet argumenterer imidlertid for at de faktorene som fullstendig bestemmer prisene på eiemarkedet på langt nær bestemmer prisene i leiemarkedet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Handelshøyskolen BI

Forfattere

Erling Røed Larsen og Dag Einar Sommervoll

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom