Last ned som PDF

84 sider

0.95 MB

Forsiden av dokumentet Forskningsbasert evaluering av
ordningen med Veilederkorps

Evaluering

Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps Sluttrapport

Ordningen med veilederkorps startet som et prøveprosjekt i 2009. På bakgrunn av utprøving og intern vurdering ble det utarbeidet et forslag til etablering av en permanent ordning. Målsettingen med ordningen er å gi veiledning til skoleeiere og skoler som ønsker å bedre læreprosessene i skolen. Ordningen ble organisert med en administrativ enhet i Utdanningsdirektoratet, en ressursgruppe til støtte for veilederteamene og flere veilederteam. Veilederteamene er satt sammen på bakgrunn av de enkelte veiledernes kompetanse og erfaring, identifiserte behov hos veisøkerne (skoler og skoleeiere), samt hvordan de ulike veiledernes kunnskap og kompetanse kan supplere hverandre i det enkelte team.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Rambøll Norge AS og Universitetet i Oslo

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no