Last ned som PDF

32 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Lange spor CO2

Statusrapport

Lange spor CO2 Et temahefte fra Norges forskningsråd

CLIMIT er Forskningsrådets og Gassnovas strategiske program for forskning, utvikling og deminstrasjon innenfor CO² -fangst og -lagring (CCS). Programmet gir oss viktig kunnskap om teknologi og løsninger som kan bidra til å løse klimautfordringene og bygge opp under norsk næringslivs muligheter for verdiskapning. I dette heftet presenterer Forskningsrådet en analyse som viser utviklingen av forskningen innen dette feltet, fra 1980-tallet og frem til i dag.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212029699

Tema

utdanning og forskning