Last ned som PDF

100 sider

13.1 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående i et bysentrum

Kartlegging

Forslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående i et bysentrum

Forholdene for gående og syklister i et bysentrum er interessant å undersøke med tanke på nasjonale og lokale målsettinger om å øke andelen av disse trafikantgruppene. Hva skal til for å legge forholdene til rette for å gjøre det attraktivt å gå og sykle til og gjennom sentrum? Hvordan skape trafikksikre løsninger som gjør at en økning av myke trafikanter ikke slår uheldig ut på ulykkesstatistikken? En viktig problemstilling er hvordan man legger grunnlaget for en «Safety in numbers» - effekt» ved å øke antall syklister og gående i flere av bygatene. En annen utfordring er hva som vil være forutsetningene for å kunne forby sykling på fortau og i gågater for å minske konfliktnivået mellom syklister og gående i fremtiden. Dette prosjektet går ut på å utvikle en metodikk for å kartlegge forholdene for gående og syklister i et bysentrum med tanke på å skape et trafikksikkert og attraktivt trafikksystem. Vi har valgt ut Midtbyen i Trondheim som case for å teste ut metodikken.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norconsult

Språk

norsk