Last ned som PDF

20 sider

0.84 MB

Forsiden av dokumentet Program om kultur- og mediesektoren – KULMEDIA

Strategi/plan

Program om kultur- og mediesektoren – KULMEDIA Programplan 2014-2018

KULMEDIA er et handlingsrettet forskningsprogram som skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser. Særlig viktig er de dyptgående og til dels dramatiske endringene som digitaliseringen medfører. Endringsprosessene både påvirker og påvirkes av kultur- og mediepolitikken, som dermed også er gjenstand for forskningen i programmet. Hovedmålet for programmet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming av kultur- og mediepolitikk i lys av det infrastrukturansvaret for offentligheten som Grunnlovens paragraf 100 pålegger staten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212033764

Tema

Kultur, idrett og frivillighet utdanning og forskning