Last ned som PDF

72 sider

1.35 MB

Forsiden av dokumentet Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universites- og høyskolesektoren

Evaluering

Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universites- og høyskolesektoren Rapport fra en arbeidsgruppe

Regjeringens mål er at andelen midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren skal ned. Hensyn til arbeidstakerinteresser så vel som betydningen av å fremstå som attraktive arbeidsplasser tilsier at sektoren i større grad må tilby faste tilsettingsforhold. Universiteter og høyskoler ligger dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet når det gjelder midlertidig tilsetting, også når utdanningsstillinger m.m ikke er medregnet. Den utstrakte bruken av tidsavgrensede kontrakter er for en stor del knyttet til eksternt finansierte prosjekter, men også undervisningsstillingene gjør store utslag på det totale omfanget. Innenfor disse to feltene mener arbeidsgruppen at det må være mulig å redusere andelen midlertidige tilsettingsforhold betraktelig. Arbeidsgruppen erkjenner at universitets- og høyskolesektoren opererer i en kompleks virkelighet, som påvirkes av et bredt spekter av sammensatte forhold. Kortsiktig perspektiv, både i finansiering og aktivitet, begrenser mulighetene for forutsigbarhet og langsiktig planlegging. Omfanget av midlertidig tilsetting avspeiler imidlertid at risiko knyttet til usikkerhet om fremtidig aktivitet i urimelig stor grad veltes over på arbeidstakerne.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk