Last ned som PDF

57 sider

1.19 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport - Matematikk 1-MOOC 2017

Statusrapport

Sluttrapport - Matematikk 1-MOOC 2017

Rapporten presenterer erfaringer, læringspunkter og anbefalinger fra prosjektet Matematikk 1-MOOC1. Matematikk 1-MOOC har handlet om utvikling og gjennomføring av et 30 studiepoengs nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen. Målet med Matematikk1-MOOC var å utvikle et skalerbart MOOC-basert tilbud som skulle rekruttere inntil 500 studenter/lærere til å delta i videreutdanning. Dette var et svært ambisiøst mål. Første studieår (2016/2017) deltok 300 studenter hvorav 80 prosent fullførte og besto og fikk 30 studiepoeng. Dette er en svært høy deltagelses- og gjennomføringsgrad. Sammenlignet med andre studier er Matematikk1-MOOC det videreutdanningstilbudet med desidert flest deltakere. Når studiet starter opp på nytt høsten 2017, er det påmeldt 272 registrerte studenter totalt, hvorav 32 er tatt opp utenom KfK-ordningen, og dette betrakter vi som et positivt tegn på at tilbudet dekker et behov.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no