Last ned som PDF

58 sider

2.07 MB

Forsiden av dokumentet Journalistikkens blindsoner

Studie

Journalistikkens blindsoner Rapport skrevet på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget

Rapporten er skrevet på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget. Mediemangfoldsutvalget er nedsatt for å vurdere hvordan statlige økonomiske virkemidler mest effektivt kan ”legge til rette for ’en åpen og opplyst samtale’”, i samsvar med Grunnlovens infrastrukturkrav. Denne rapporten skal handle om journalistikkens blindsoner. Hvilke temaer dekkes ikke av norske medier? Hvilke stemmer kommer ikke til orde? Er det forskjell på hvordan ulike medietyper dekker ulike saksområder? Og kommer de samme stemmene til uttrykk i alle medier

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Nina Kvalheim og Helle Sjøvaag

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Film og medier, Film og medieproduksjon