Last ned som PDF

16 sider

5.05 MB

Forsiden av dokumentet Universell utforming

Vedlegg

Veileder

Universell utforming Begrepsavklaring

Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske dokumenter, regelverk og faglige retningslinjer. Begrepet har hatt en positiv betydning for forståelsen av god funksjonalitet for alle som en samfunnskvalitet og for likestilling og god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Men det har manglet en konkretisering og klargjøring av innholdet i universell utforming i flere sammenhenger. Denne rapporten definerer og utdyper universell utforming. Hensikten er å etablere en felles forståelse av begrepet i Norge for bruk i offentlige dokumenter, faglig utvikling og informasjon.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788245704174