Last ned som PDF

12 sider

1.02 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2013–2018

Strategi/plan

Programplan 2013–2018 Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram – DEMO 2000

Denne programplanen er et styringsdokument for den videre utviklingen av piloterings- og demonstrasjonsprogrammet DEMO 2000. Programmet skal følge de retningslinjene som er gitt i strategidokumentet fra OG211, St.meld. 39 (1999–2000) Olje og gassvirksomheten samt St.meld. 28 (2010–2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning