Last ned som PDF

59 sider

6.57 MB

Forsiden av dokumentet Complete Streets

Kartlegging

Complete Streets Konsept for helhetlig gateplanlegging

Denne rapporten presenterer konseptet Complete Streets som er tatt i bruk i en rekke byer i Nord Amerika. Konseptet handler om å legge til rette for alle brukergrupper, samt ivareta all bruk som skjer i tilknytning til en gate. Lokal kontekst og stedstilpassede løsninger er viktige stikkord. Dette er et rammeverk som både kan brukes i overordnet planlegging og som utgangspunkt for utforming av konkrete gateprosjekter. Rapporten er basert på en studietur til Toronto, og i tillegg til Toronto sin veileder for Complete Streets, presenteres også konkrete gateprosjekter fra Toronto.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk