Last ned som PDF

34 sider

3.78 MB

Forsiden av dokumentet Spillemidler til idrettsanlegg

Kartlegging

Spillemidler til idrettsanlegg En gjennomgang av søknader og tildelinger

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

KUD og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

tilskudd