Last ned som PDF

60 sider

1.88 MB

Forsiden av dokumentet Handlingsplan for forebygging av kriminalitet

Strategi/plan

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet

Denne handlingsplanen vektlegger forebygging av kriminalitet begått av barn og unge. Målet er å hindre at barn og unge utvikler negativ atferd og begår lovbrudd. Når lovbrudd allerede er begått er målet å hindre at det skjer igjen.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788245704723