Last ned som PDF

315 sider

2.27 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP

Statusrapport

Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving

Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving (KUPP) ble startet i 2000 og er et eget program i Norges Forskningsråd innenfor det tidligere Område for kultur og samfunn. Programmet er rettet mot to hovedområder: det ene er helse- og sosialfag, det andre er lærerutdanning, fag- og yrkesdidaktikk. Ifølge retningslinjene fra departementet skal programmet legge vekt på kunnskap for praktisk profesjonsutøving. Programmet er primært rettet mot profesjonsutdanningene ved de statlige høgskolene. Samtidig er målet å utvikle faglig samarbeid mellom høgskoler, universitet og andre aktuelle forskningsmiljøer.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212019276