Last ned som PDF

11 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

Vedlegg

Studie

Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på vegne av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, gjennomført et forskningsprosjekt om kommunaløkonomiske virkninger av tidsavgrensede statlige satsinger. Da slike satsinger eller handlingsplaner har økt i omfang, har det vært behov for å undersøke effektene de kan ha for tjenesteproduksjonen og økonomisk balanse i kommunene. Det er særlig lagt vekt på handlingsplanen innenfor eldreomsorgen. Hoveddelen av prosjektet har vært å gjøre en teoretisk modellering av hvordan tidsavgrensede satsinger påvirker kommunenes disposisjoner. Denne rapporten er et sammendrag, mens hovedrapporten ligger vedlagt.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner økonomi