Last ned som PDF

26 sider

1.95 MB

Forsiden av dokumentet Et nytt energiprogram - fra olje for utvikling til bred energibistand

Evaluering

Et nytt energiprogram - fra olje for utvikling til bred energibistand

Programmet Olje for utvikling skal endres både i innhold og oppsett for å svare på disse utviklingstrekkene, der: Klimahensyn sidestilles fattigdomsreduksjon som overordnete mål, gjennom å utvide støtten til klimatiltak betydelig og integrere i hele innsatsen; Denne bistanden inngår i en bredere energisammenheng. I denne rapporten skisseres to ulike alternativer for innhold virkemiddelapparat, aktører og organisering av et nytt og bredere energiprogram.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690521