Last ned som PDF

42 sider

1.05 MB

Forsiden av dokumentet Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner

Forhåndsutredning

Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner Foranalyse

Vivento har på vegne av Kulturdepartementet sett på rapportering av regnskap og andre opplysninger fra frivillige organisasjoner som har fått tilskudd fra statlige tilskuddsordninger. Basert på det samme utvalget har Vivento også kartlagt hvilke regnskapssystemer/løsninger som benyttes av frivillige organisasjoner og hvilke rapporteringer som gjøres i dag og hvordan de gjøres. Basert på dette beskriver rapporten mulige forenklingstiltak og vurdert dem i forhold til formålseffektivitet, kostnadseffektivitet og gjennomførbarhet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

AFRY Group Norway AS

Forfattere

Bjørn Holstad, Dag Sperling og Torbjørn Bartels

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

etterlevelse