Last ned som PDF

33 sider

3.96 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av dimensjoneringsklasser

Evaluering

Evaluering av dimensjoneringsklasser

Statens vegvesen Vegdirektoratet, seksjon for Planlegging og grunnerverv, har innhentet erfaringer om dimensjoneringsklasser av nye veganlegg. Målet for undersøkelsen har blant annet vært å få en oversikt over hvordan de nye dimensjoneringsklassene i håndbok N100, 2008 utgaven blir brukt og hvilke erfaringer og utfordringer vi har med drift /vedlikehold og trafikksikkerhet av nye veger.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk