Last ned som PDF

66 sider

0.57 MB

Forsiden av dokumentet Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt

Kunnskapsoppsummering

Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt Rapport til Kultur- og kirkedepartementet i forbindelse med kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid

I forbindelse med forskningsprogrammet ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor” har Rokkan-senteret levert en rapporter på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet: ”Endringsprosesser i norsk frivillighet”. Frivillig organisering er et voksende forskningsfelt, i Norge så vel som internasjonalt. I følge Matthies (2006:9) har vi i Norden vært vitne til «a research boom into the third sector» siden 1990-tallet. Det er heller ikke bare innenfor forskningen at interessen for frivillig sektor har økt. Også fra politisk hold ser vi en økende interesse for feltet. Samtidig skjer det viktige samfunnsendringer som har betydning for frivillig sektors oppbygning og virkemåte og for folks deltakelse og engasjement innenfor sektoren. I denne rapporten vil vi gi en oppsummering av eksisterende kunnskap om frivillig sektor i Norge med vekt på nettopp slike endringsprosesser.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Forfattere

Dag Wollebæk, Per Selle og Kristin Strømsnes

Språk

norsk

ISBN

9788280950581