Last ned som PDF

200 sider

4.07 MB

Forsiden av dokumentet Finansiering, effektivitet og styring

Studie

Finansiering, effektivitet og styring Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur

Vista Analyse legger her fram rapport om finansiering og organisering av transportinfrastruktur. Arbeidet er finansiert av Samferdselsdepartementet under ordningen for transportforskning. Arbeidet har omfattet en kartlegging av finansierings- og organiseringsformer som brukes internasjonalt, med tilhørende vurdering av egnethet for Norge. I tillegg er det gjort selvstendig analyser av sentrale problemstillinger relatert til funnene fra kartleggingen.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Språk

norsk