Last ned som PDF

93 sider

3.3 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Forhåndsutredning

Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ba i 2009 en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad om å legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet