Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Forhåndsutredning

Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ba i 2009 en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad om å legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet