Last ned som PDF

50 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

Statusrapport

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

Faggruppen for IA-arbeidet ble etablert i 2010 for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Gruppen har ansvar for å rapportere til koordineringsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene. Dette er den første utgaven som rapporterer på målene i IA-avtalen for 2019-2022 om å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og redusere frafallet i arbeidslivet. Rapporten tar utgangspunkt i statistikk per 2019. Faggruppens vurdering av måloppnåelsen tar utgangspunkt i noen omforente indikatorer som er valgt ut på bakgrunn av blant annet målbarhet og relevans. Faggruppen jobber med å utvikle indikatorer som skal belyse frafallsutviklingen, men disse er fortsatt under arbeid og er ikke med i rapporten for 2020.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Faggruppe

Forfatter

Astrid Louise Grasdal mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv

Nøkkelord

inkluderende arbeidsliv