Strategi/plan

Nordisk energisamarbeid under Nordisk Ministerråd - Norsk formannskap i 2006

Arbeidsplanen for det nordiske energisamarbeid under Nordisk Ministerråd for 2006 preges av at dette er det første året i den nye handlingsplanen for perioden 2006-2009. Denne handlingsplanen sluttet de nordiske energiministrene seg til ved deres møte på Grønland (Narsarsuaq) 8. august 2005. Det norske program for energisamarbeidet er også i tråd med det overordnede program for formannskapet som ble lagt frem av Norge til Nordisk Råds sesjon i Island i oktober då. I 2006 vil EK-NE/E spesielt prioritere at det nordiske energisamarbeidet blir en sterk og aktiv deltaker ved utformingen av energipolitikken i Norden og Europa. Spesielt i forhold til de rammer for energipolitikken som utvikles gjennom EU/EØS er det behov for et nordisk samarbeid i alle faser av utformingsprosessen. En prioritering av det nordiske elektrisitetssamarbeidet anses som spesielt viktig og en fortsatt oppfølging av de beslutninger og erklæringer som ble avgitt ved energiministrenes møter i Akureyri i 2004 og i Narsarsuaq i 2005 står sentralt.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Språk

norsk