Last ned som PDF

40 sider

4.79 MB

Forsiden av dokumentet Norsk utviklingssamarbeid 2002

Vedlegg

Statusrapport

Norsk utviklingssamarbeid 2002

Norsk utviklingssamarbeid 2002 Oppfølging av FNs tusenårsmål. I det internasjonale utviklingssamarbeidet er vi ikke flinke nok til å rapportere godt om resultatene av den omfattende innsatsen. I offentlige rapporter har man ofte hatt et sterkt fokus på antall kroner som er blitt bevilget til ulike land og sektorer. Dette er viktig, men ikke nok. Vi må også rapportere slik at vi når frem med den konkrete utviklingen globalt og i de landene vi samarbeider med. Norsk innsats må ikke sees isolert. Vi må se vår egen innsats i forhold til andre land og organisasjoners bistand samt utviklingslandenes egne bidrag for å måle framskrittene.

Publisert

Mottaker

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

ISBN

8271777165