Last ned som PDF

90 sider

11.68 MB

Forsiden av dokumentet Livet på Oslo S

Kartlegging

Livet på Oslo S Jernbanetorget som sosial arena

Denne rapporten inngår i Statens Vegvesens arbeid med miljøvennlig bytransport. Prosjektet er gjennomført sommeren 2010 som et gruppearbeid av studenter i sommervikarstillinger. Studentene ble engasjert til å gjøre datainnsamling og analyser av Jernbanetorget i Oslo. Undersøkelsen fokuserer på bruk av Jernbanetorget som byrom. Jembanetorget er Norges største og viktigste kollektivknutepunkt, og området vil bare øke i betydning etter hvert som Oslo åpner seg opp mot Bjørvika. De siste årene har Jernbanetorget vært gjenstand for en omfattende oppgradering. Hensikten med oppgraderingen var å utvikle et mer effektivt kollektivk- nutepunkt samtidig som området skal bli et mer innbydende sted å oppholde seg. Spørsmålene som rapporten reiser er om disse målsetningene er nådd og om det i det hele tatt mulig å få et så hektisk knutepunkt som Jernbanetorget til å virke innbydende.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk