Last ned som PDF

232 sider

2.85 MB

Forsiden av dokumentet Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv

Studie

Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv

Det er små kjønnsforskjeller i lesing blant norske elever på 4. og 5. trinn. Dette kommer fram i analyser av den internasjonale lesestudien PIRLS 2011. Jentene har gjennomgående mer positive holdninger til lesing enn guttene, både på 4. og 5. trinn. Samtidig sier færre gutter på 4. trinn at ”lesing er kjedelig” sammenlignet med tidligere år. Elevenes bakgrunn, som for eksempel høyt utdanningsnivå hos foreldrene og gode sosioøkonomiske rammer, har ikke like stor effekt på leseskårene til de norske elevene som for elever i mange andre land. Det har blitt færre svake lesere i Norge sammenliknet med 2006, men det er fortsatt for mange som leser dårlig. Minoritetsspråklige elever leser dårligere enn de som alltid snakker norsk hjemme. Dette gjelder både for 4. og 5. trinn. Avstanden mellom majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elevers leseferdigheter har blitt mindre de siste 10 årene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utgiver

Akademika forlag

Forfattere

Egil Gabrielsen og Ragnar Gees Solheim

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232103218

Tema

utdanning og forskning