Last ned som PDF

44 sider

7.72 MB

Forsiden av dokumentet PP-fiber til bruk i brannsikring av betong

Kartlegging

PP-fiber til bruk i brannsikring av betong Produksjon av testelementer for brannprøving

Denne rapporten beskriver produksjon av i alt 49 testelementer som ble benyttet til brannforsøk med hydrokarboneksponering (HC-kurve) ved Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL) i Trondheim. Hensikten med brannprøvingen var å utvikle en standardisert metode for å dokumentere virkningen av mikro polypropylenfiber (PP-fiber) i betong ved brannbelastning. Det ble produsert testelementer med ulike geometriske utforminger med betongsammensetninger av konstruksjonsbetong og sprøytebetong. De anvendte fibertypene hadde diametere på 18, 25 og 32 μm. Dosering for sammensetningene med fiber var 2 kg fiber per m3 betong. Elementene ble produsert i to omganger. Den første produksjonen i mars 2010, var av 25 testelementer av konstruksjonsbetong. I andre runde i august 2011 ble det produsert 24 testelementer av sprøytebetong.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk