Last ned som PDF

194 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn

Forhåndsutredning

Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori

For første gang er helsetilbudet til mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori tema for et arbeid i regi av en offentlig nedsatt arbeidsgruppe i Norge. Ekspertgruppas mandat er todelt og omfatter både helsetjenestetilbud og praksis for endring av juridisk kjønn. Rapporten er den første på dette området og det er derfor lagt vekt på å bringe videre det materiale som er samlet.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Kari Paulsrud mfl

Språk

norsk

ISBN

9788282640145