Last ned som PDF

52 sider

1.34 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

Studie

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2013, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet i perioden 2005 - 2013. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene og skadeomfang, både innen trafikantarferd, kjøretøysikkerhet og forhold ved vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ivar Haldorsen

Språk

norsk (bokmål)