Last ned som PDF

44 sider

2.51 MB

Forsiden av dokumentet Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert

Kartlegging

Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Hensikten med programmet er å legge til rette for at riktige materialer og produkter brukes på riktig måte i Statens vegvesen sine bruer og tunneler. Rapporten inneholder en kort gjennomgang av relevante korrosjonsmekanismer i tunneler, erfaringer vedrørende korrosjon i norske tunneler samt noen anbefalinger vedrørende materialvalg og korrosjonsbeskyttelse for ulike komponenter. Rapporten skal bidra til å heve kompetansen på korrosjon i Statens Vegvesen og være utgangspunkt for valg av materialer og korrosjonsbeskyttelse i tunneler.

Publisert

Språk

norsk

ISBN

9788214058420