Last ned som PDF

101 sider

19.35 MB

Forsiden av dokumentet Rensebasseng i Region sør

Kartlegging

Rensebasseng i Region sør Tilstandskartlegging 2015

Avrenning fra veg og tunnelvask kan inneholde en rekke forurensningsstoffer som påvirker det akvatisk miljøet rundt vegen. Konsentrasjonen av disse stoffene kan være svært høye. Rensebasseng bygges derfor for å redusere risikoen for spredning av forurensning fra vegavrenning inkl. tunnelvask til nedstrøms resipienter. Rensebassengene bidrar til at forurensningene, særlig de partikkelbundne, holdes tilbake i bassenget samt at toppene i konsentrasjonene reduseres. Dermed reduseres faren for både kroniske og akutte effekter på miljøet. God renseeffekt innebærer imidlertid at bassengene dimensjoneres og bygges riktig, samt at drift og vedlikehold gjennomføres. Denne rapporten er en oversikt over tilstand til rensebassengene i Statens vegvesen Region sør, alle basseng som ligger i dagen har blitt befart, samt noen lukkede system som ligger utenfor tunnel. Kartlegging og tilstandsvurdering av rensebassengene har avdekket at det er flere bassenger som har behov for større utbedringer. Det er opplagt stor forskjell på oppfølging av rensebassengene fra driftskontrakt til driftskontrakt, der ikke alle har kontraktsfestet rutiner for oppfølging og hva som skal gjøres i driftsfasen. Nyere rensebasseng som er bygd spesifikk for å ta imot vaskevann fra tunnel har oftest gode rutiner. Til sammen er det kartlagt 61 rensebasseng i region sør, alle disse registreringen blir tilgjengelige via Nasjonal vegdatabank (NVDB). Denne rapporten skal brukes som ett grunnlag for videre arbeidet med rensebasseng i region sør.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk