Last ned som PDF

56 sider

0.29 MB

Forsiden av dokumentet IKT og klimagassutslipp

Studie

IKT og klimagassutslipp Utarbeidet for Fornyings-og administrasjonsdepartementet

Econ Pöyry har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet gjennomført en litteraturstudie om IKTs betydning i klimaspørsmålet, og en case-studie om bruk av videokonferanser i staten. Econ konkluderer med at IKT kan gå fra å være en del av klimautfordringen til å bli en viktig del av løsningen ved å forenkle, rasjonalisere og erstatte en rekke funksjoner og tjenester. Gjennom produksjon og drift står IKT for ca. 2,5 prosent av de globale klimagassutslippene. Samtidig viser anslag at IKT kan bidra til å redusere totale klimagassutslipp med opptil 15 prosent innen 2020 gjennom en rekke tiltak. Gjennom fjernsamarbeid, grønne anbudsrunder og skifte av fokus fra produkter til tjenester kan myndighetene redusere egne utslipp. I tillegg kan myndighetene gå foran som gode eksempler ved å synliggjøre miljøgevinster fra statlige IKT- investeringer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788282320849

Tema

Klima og miljø

Virkemidler

digitalisering