Last ned som PDF

8 sider

1.1 MB

Forsiden av dokumentet Education at a Glance 2018

Statusrapport

Education at a Glance 2018 Sammendrag

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse i og resultater av utdanning. I årets utgave av EaG er det lagt spesiell vekt på likhet i tilgang til og deltakelse i utdanning og i resultater. Likhet knyttes til kjønn, familiebakgrunn og innvandringsstatus.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Språk

engelsk

Tema

utdanning og forskning