Last ned som PDF

6 sider

1.3 MB

Forsiden av dokumentet Reglement for Sametingets økonomiforvaltning

Retningslinjer

Reglement for Sametingets økonomiforvaltning

Reglement for Sametingets økonomiforvaltning er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) den 30. juni 2014 i henhold til sameloven § 2-1, tredje ledd og reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd og trer i kraft fra samme dato. Reglementet er fastsatt i samråd med Sametinget. Gjenpart av reglementet er sendt til Riksrevisjonen. Reglementets virkeområde er økonomiforvaltningen i Sametinget. Formålet med Sametingets økonomiforvaltning er at økonomiske midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at midlene brukes effektivt og at materielle verdier som Sametinget har ansvar for, forvaltes på en forsvarlig måte.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Mottaker

Sametinget

Språk

norsk (bokmål)