Last ned som PDF

102 sider

1.82 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske - Mørsvikbotn

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske - Mørsvikbotn

DNV GL AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og ÅF Advansia AS, heretter kalt kvalitetssikringsgruppen (KSG), har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske - Mørsvikbotn. Kvalitetssikrers vurderinger presenteres i tre hoveddeler. Først vurderes den faglige kvaliteten på mottatt dokumentasjon (kap. 2), deretter har KSG gjennomført egne analyser hvor KSG kommer med en tilrådning om rangering av alternative løsningskonsepter (kap. 3 og 4), og tilslutt gis det anbefalinger for videre arbeid (kap. 5).Under presenteres KSGs viktigste konklusjoner fra kvalitetssikringen.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Utførere

DNV GL AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Advansia AS

Forfatter

Janne Hougen mfl

Språk

norsk