Last ned som PDF

32 sider

2.73 MB

Forsiden av dokumentet Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør

Kartlegging

Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør Med fokus på gående og syklende

Rapporten oppsummerer resultater fra analyser av ulykker i byer og tettsteder i Region sør. Ulykkesregisteret STRAKS (2002- 2011) og dybdeanalyser av dødsulykker (2005-2011) utgjør datagrunnlaget. Rapporten fokuserer på ulykker med gående og syklende. Formålet med rapporten er å bidra til kunnskap om sikkerhetsproblemer i byer og tettsteder, slik at dette kan danne grunnlag for det ulykkesforebyggende arbeidet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk