Last ned som PDF

54 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Elever med hørselshemming i skolen

Studie

Elever med hørselshemming i skolen Del en: Kortrapport - En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte

Høsten 2008 gav Utdanningsdirektoratet Skådalen kompetansesenter, en del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) følgende oppdrag: ”Å utarbeide en database over hørselshemmedes opplæring i Norge med tilhørende rapport.” Oppdraget inngår i Skådalens virksomhetsplan, og er utført ved forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU-avdelingen). FoU – avdelingen forsker blant annet på fagområdet hørselshemmede, og er i samarbeid med universitet, høgskoler og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt ansvarlig for å styrke innsatsen i utvikling av forskningsbasert kunnskap på fagområdet hørsel og opplæring. Et av målene for Statpeds virksomhet er å sikre skole- og miljøtilbud for hørselshemmede elever i grunnskole og videregående opplæring (NOU 2009:18). Resultatene fra dette oppdraget vil publiseres i to omganger. Først ut er denne kortrapporten med presentasjon av hovedfunn og tendenser Hovedrapporten foreligger i løpet av våren 2011.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Ola Hendar og Camilla S. Lundberg

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning