Last ned som PDF

45 sider

1.25 MB

Forsiden av dokumentet De gode hjelperne

Kartlegging

De gode hjelperne Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra KMD. Departementet ønsket en kartlegging av kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling og hvordan hjelperne støtter opp om kommunene i deres nærings- utviklingsarbeid, hva slags oppgaver de blir brukt til og regionale forskjeller i denne bruken.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Knut Vareide, Solveig Svardal og Kristine Miland

Språk

norsk

Tema

Næringsliv