Last ned som PDF

83 sider

1.71 MB

Forsiden av dokumentet Nullpunktsmåling av regionreformen

Forhåndsutredning

Nullpunktsmåling av regionreformen Rapport 19-2019

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av regionreformen. Denne skal legge til rette for at en kan evaluere om målene med reformen nås.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Samfunnsøkonomisk analyse AS

Forfattere

Vegard S. Flatval, Rolf Røtnes og Jonas Måøy

Språk

norsk

ISBN

9788283950519

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

reform

Analysekriterier

fremdrift