Last ned som PDF

104 sider

2.51 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal risikovurdering

Evaluering

Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge 2018

Dette er Norges tredje samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering, utført etter mandat fastsatt av det tverrfaglige myndighetsutvalget Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

Tema

lov, rett og beredskap

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

risiko