Last ned som PDF

3 sider

0.02 MB

Forsiden av dokumentet Rammenotat om Kommisjonens forslag til program (COM (2005)121final) av 6.4.2005 om konkurransedyktighet og innovasjon (CIP 2007-2013) og Intelligent Energy Europe (fase 2)

Vedlegg

Kartlegging

Rammenotat om Kommisjonens forslag til program (COM (2005)121final) av 6.4.2005 om konkurransedyktighet og innovasjon (CIP 2007-2013) og Intelligent Energy Europe (fase 2)

Forslaget om et Competitiveness and Innovation Framework Programme(CIP-programmet) ble fremmet av Kommisjonen den 6.4.2005. Programforsalget er basert på Artikkel 156, Artikkel 157 (3) og Artikkel 175 (1) i EU-traktaten. Programmet er innrettet mot Kommisjonens mål om bedret konkurransedyktighet og økt innovasjon innen EU. Programmet vil etter planen løpe fra 2007 til 2013.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker