Last ned som PDF

29 sider

0.34 MB

Forsiden av dokumentet Synteserapport fra pilotprosjektet. Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena

Kunnskapsoppsummering

Synteserapport fra pilotprosjektet. Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena

Denne synteserapporten handler om pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena. Pilotprosjektet pågikk fra 2011-2012, etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Synteserapporten er todelt. I del 1 gis et innblikk i bakgrunnen for barnehagenes deltakelse i pilotprosjektet, utviklingsarbeidenes tema og teoretiske forankring, arbeidsmåter som ble benyttet og barnehagenes erfaringer gjennom å delta i pilotprosjektet. I del 2 rettes søkelyset mot hva som utgjør et godt miljø for barns læring og danning, hvordan barnehagen kan arbeide systematisk for å være et godt miljø for barns læring og danning og hva som er suksesskriterier for at et utviklingsarbeid om dette skal føre til endring i praksis. Denne delen av synteserapporten bygger på de erfaringer og den kunnskapsutvikling som barnehagene har skrevet frem i de erfaringsbaserte artiklene. Underveis i både del 1 og del 2 trekker vi inn utdrag fra artiklene for å illustrere og levendegjøre våre poeng.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Marit Holm Hopperstad og Marit Semundseth

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning