Last ned som PDF

92 sider

3.38 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning: KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning: KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland fram mot 2040. Utredningen er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen og skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre planlegging. Statens vegvesen anbefaler miljøkonseptet. Det innebærer stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden av byen bedre sammen. Miljøkonseptet anbefales fordi det løser Hønefoss’ trafikale utfordringer best. Det betyr at prosjektutløsende behov oppfylles, og at samfunnsmålet om et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem tilfredsstilles

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Forfatter

Rolf David Ramslien mfl

Språk

norsk