Last ned som PDF

185 sider

2.41 MB

Forsiden av dokumentet Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Evaluering

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Denne rapporten sammenfatter resultater av en utredning om rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler. Utredningen er gjennomført i perioden november 2013 til desember 2014 av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra KS Kommunesektorens organisasjon, og i tett dialog med KS’ samarbeidspart for prosjektet, Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er ledet av Jan Erik Grindheim. Rapporten presenterer en oversikt over rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler, og hvordan lærere, skoleledere og skoleeier oppfatter de kravene som stilles. Avslutningsvis presenteres en kost-nytte-analyse av rapportering og dokumentasjon i skolesektoren samt konkrete anbefalinger av hvilke krav som bør beholdes, justeres eller prioriteres bort.

Publisert

Eiere

Kunnskapsdepartementet og KS Kommunesektorens organisasjon

Utførere

Ideas2evidence og Vista Analyse AS

Forfatter

Jan Erik Grindheim mfl

Språk

norsk

ISBN

9788293181286